CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Czynności notarialne są realizowane przez notariusza działającego w imieniu państwa jako osoba zaufania publicznego. Są one uznawane za legalne, posiadające moc urzędową i najwyższą rangę dowodową. Notariusz przystępuje do ich wykonania na wniosek stron, występując jednocześnie jako gwarant interesów wszystkich zainteresowanych, zarówno stron czynności, jak i tych, których dotykają możliwe skutki prawne.

Wykonując czynności notarialne, notariusz dba o ich pełną zgodność formalną ze wszystkimi procedurami i wymogami. Weryfikuje zarówno umocowanie i status stron, jak i zgodność czynności z obowiązującymi przepisami, celowość ich przeprowadzenia oraz to, czy przystępujące do nich strony rozumieją wszystkie ich prawne konsekwencje. Sprawy notarialne mogą być załatwiane zarówno w siedzibie notariusza, jak i w szczególnych przypadkach poza nią. W uzasadnionych okolicznościach notariusz może odmówić wykonania czynności.

UMOWA
SPRZEDAŻY

umowa darowizny notariusz wrocław

UMOWA
DAROWIZNY

umowa dożywocia notariusz wrocław

UMOWA
DOŻYWOCIA

umowa przewstępna notariusz wrocław

UMOWA
PRZEDWSTĘPNA

umowa deweloperska notariusz wrocław

UMOWA
DEWELOPERSKA

umowa warunkowa notariusz wrocław

UMOWA
WARUNKOWA

umowy małżeńskie notariusz wrocław

UMOWA MAJĄTKOWA
MAŁŻEŃSKA

podział majątku wspólnego notariusz wrocław

UMOWA O PODZIAŁ
MAJĄTKU WSPÓLNEGO

umowa spółki notariusz wrocław

UMOWA
SPÓŁKI

spisywanie protokołów notariusz wrocław

SPISYWANIE
PROTOKOŁÓW

poświadczenie dziedziczenia notariusz wrocław

AKT POŚWIADCZENIA
DZIEDZICZENIA

europejskie poświadczenia spadkowe notariusz wrocław

EUROPEJSKIE
POŚWIADCZENIA SPADKOWE

testament notariusz wrocław

TESTAMENT

pełnomocnictwo notariusz wrocław

PEŁNOMOCNICTWO

umowa spółek notariusz wrocław

DEPOZYT
NOTARIALNY

umowa najmu notariusz wrocław

UMOWA NAJMU
OKAZJONALNEGO