DEPOZYT NOTARIALNY

Depozyt notarialny to najczęściej notarialne zabezpieczenie zapłaty umówionej ceny. Wykorzystywany jest na ogół w sytuacji, gdy zakup finansowany jest w większości (jeśli nie w całości) ze środków własnych kupującego. Jest to bufor bezpieczeństwa dla obu stron – nie tylko dla sprzedającego, dla którego stanowi potwierdzenie, iż druga strona transakcji dysponuje odpowiednią dla zawarcia umowy kwotą. Od strony kupującego jest to także zabezpieczenie, dzięki możliwości umieszczenia konkretnych warunków wypłaty w protokole przyjęcia depozytu notarialnego – np. że część kwoty depozytu zostanie przelana na konto sprzedającego w momencie przekazania kupującemu przez sprzedającego zgody banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej jako właściciela danej nieruchomości.
Procedura depozytu notarialnego została opisana na podstronie FAQ ,,Jak wygląda procedura depozytu notarialnego?”