UMOWA DEWELOPERSKA

Umowę deweloperską regulują przepisy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Na podstawie takiej umowy deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku, a po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego do ustanowienia odrębnej własności nieruchomości i przeniesienia jej na nabywcę w zamian za wynagrodzenie z tego tytułu.

Umowa deweloperska nie jest umową przenoszącą własność nieruchomości, a jedynie umową zobowiązującą dewelopera do tego – czyli nie jest umową rozporządzającą. Taką umowę zawiera się po zakończeniu działań deweloperskich i to właśnie na jej podstawie nabywca uzyskuje prawo własności lokalu mieszkalnego lub prawo własności gruntu zabudowanego domem jednorodzinnym, ewentualnie udział w tym prawie.

Należy pamiętać, że umowa rezerwacyjna lub przedwstępna nie jest umową deweloperską.

Przedmiotem umowy deweloperskiej jest tylko i wyłącznie przyszły lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Jeżeli przedmiotem miałaby być nieruchomość niemieszkalna tylko użytkowa bądź budynek niebędący domem jednorodzinnym, nie mielibyśmy do czynienia z umową deweloperską. Umowę deweloperską można sporządzić wtedy, gdy nieruchomość nie jest wybudowana lub jest w trakcie budowy, ale nie ma jeszcze pozwolenia na użytkowanie. W momencie, gdy nieruchomość istnieje i wydane jest pozwolenie na jej użytkowanie, to przedsięwzięcie deweloperskie jest już zakończone. W takiej sytuacji, aby kupić nieruchomość, należy podpisać umowę sprzedaży.