OPŁATY NOTARIALNE WROCŁAW

Niektóre czynności wymagają obecności notariusza i muszą zostać przez niego potwierdzone. Notariusz, jako osoba zaufania publicznego posiada uprawnienia do wydawania aktów notarialnych, a te respektowane są później przez urzędy, banki i inne instytucje. Opłaty notarialne Wrocław w miejscach takich, jak kancelarianotarialna.wroc.pl uzależnione są od kilku czynników. Należy jednak pamiętać, że każda kancelaria notarialna pobiera od klienta opłaty w takiej samej wysokości, co wynika z przepisów prawa.

Koszty czynności notarialnej obejmują:

  • podatek (od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, VAT)
  • opłatę sądową
  • taksę notarialną (wynagrodzenie notariusza, które określa przede wszystkim rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 272).

Notariusz Wrocław opłaty

Do notariusza zwracamy się z różnymi problemami. Jego rolą jest potwierdzenie umowy sprzedaży lub darowizny nieruchomości, poświadczanie aktów dziedziczenia, pomoc przy podziale majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej, a nawet poświadczanie z zgodność z oryginałem różnego rodzaju dokumentów. Bywa, że instytucje wymagają notarialnego potwierdzenia kopii jakiejś umowy, czy zaświadczenia. Opłaty notarialne Wrocław, jakich wymagają kancelarie takie, jak kancelarianotarialna.wroc.pl, najczęściej związane są ze sporządzaniem umów w formie aktów notarialnych, które trafiają następnie do repozytorium. Nikt inny, poza notariuszem, nie może wystawiać i potwierdzać tego typu dokumentów.

Notariusz to również pierwsza osoba, którą odwiedzamy zwykle w sprawach spadkowych, ponieważ dzięki niemu można uniknąć konieczności kierowania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku do sądu. Wszystko zależy oczywiście od indywidualnej sytuacji, ale większość spraw majątkowych i związanych z dziedziczeniem można załatwić właśnie w kancelarii kancelarianotarialna.wroc.pl. Stosujemy opłaty notarialne Wrocław wynikające z przepisów prawa . W razie wątpliwości, zachęcamy serdecznie do kontaktu z pracownikami naszej kancelarii, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania i wskażą, ile może wynieść opłata za dokonanie konkretnej czynności. Zachęcamy również do zapoznania się z poniższym cennikiem podstawowym, w którym wyszczególniliśmy najważniejsze wykonywane czynności. Znając opłaty notarialne Wrocław, można samodzielnie przygotować się na konieczność poniesienia konkretnych kosztów.

Podstawowe opłaty notarialne

WARTOŚĆ CZYNNOŚCI TAKSA NOTARIALNA
do 3 000 zł 100 zł
powyżej 3 000 zł do 10 000 zł 100 zł + 3% nadwyżki powyżej 3 000 zł
powyżej 10 000 zł do 30 000 zł 310 zł + 2% nadwyżki powyżej 10 000 zł
powyżej 30 000 zł do 60 000 zł 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł 1 010 zł + 0,4% nadwyżki 60 000 zł
powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł 4 770 zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł 6 770 zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 zł nie więcej niż 10 000 zł, darowizny pomiędzy osobami z I grupy podatkowej nie więcej niż 7 500 zł

W większości przypadków – przede wszystkim sprzedaży lokalu, sprzedaży działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, sprzedaży działki budowlanej, zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy deweloperskiej, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu – taksa maksymalna wynosi 1/2 stawki przewidzianej powyżej.

W niektórych przypadkach – na przykład ustanowienia hipoteki zabezpieczającej kredyt na nabycie lokalu lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym – taksa maksymalna wynosi 1/4 stawki przewidzianej powyżej.

Opłaty za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

WARTOŚĆ CZYNNOŚCI TAKSA NOTARIALNA
umowę majątkową małżeńską 400 zł
testament 50 zł
testament zawierający zapis zwykły 150 zł
testament zawierający polecenie 150 zł
testament z pozbawieniem prawa do zachowku 150 zł
testament zawierający zapis windykacyjny 200 zł
odwołanie testamentu 30 zł
zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenie się prawa jeżeli wartości nieruchomości nie da się ustalić 60 zł
zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 80 zł
pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności 30 zł
pełnomocnictwo do dokonania więcej niż jednej czynności 100 zł
za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z o. o. lub walnego zgromadzenia spółdzielni 750 zł
za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy 1 100 zł
za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki osobowej lub protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego 500 zł
za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej 300 zł
za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statusu funduszu inwestycyjnego 1 000 zł
za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród 100 zł
za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie 50 zł, a za przechowanie dokumentu od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc 20 zł
za sporządzenie innego protokołu 200 zł
oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50 zł
za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu 50 zł
za sporządzenie protokołu dziedziczenia 100 zł
za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia 50 zł
za sporządzenie europejskiego poświadczenia spadkowego – za każdą czynność 400 zł
za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu 30 zł
za sporządzenie wniosku wieczystoksięgowego 200 zł
oświadczenie o poddaniu się egzekucji z najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego 1/10 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku
przeniesienie przez spółdzielnię mieszkaniową własności lokalu w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 1/4 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku
za wydanie wypisu / odpisu aktu notarialnego 6 zł/strona

Za poświadczenia notariusz pobiera:

WARTOŚĆ CZYNNOŚCI TAKSA NOTARIALNA
na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną 1/10 taksy notarialnej nie więcej niż 300 zł
na dokumentach, nieoznaczonych sumą pieniężną 20 zł
za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem 6 zł/strona
za poświadczenie czasu okazania dokumentu 6 zł/strona
za poświadczenie pozostawania przy życiu w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego 5 zł
za poświadczenie pozostawania przy życiu w innym celu 30 zł
za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu 30 zł

* W tabelach zawarte są maksymalne stawki taksy notarialnej.
** Wszystkie czynności dokonywane przez notariusza są objęte podatkiem VAT według stawki 23%
*** Gdy wykonanie czynności prawnych odbywa się poza siedzibą Kancelarii notarialnej, notariusz może podwyższyć wynagrodzenie – za każdą rozpoczętą godzinę poza kancelarią o 50 zł w porze dziennej, a o 100 zł w porze nocnej i w dni wolne od pracy.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych usług naszej kancelarii kancelarianotarialna.wroc.pl. Wszyscy zatrudnieni u nas pracownicy posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. Stosujemy opłaty notarialne Wrocław wynikające z obowiązujących przepisów. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria notarialna z atrakcyjnymi i zgodnymi z prawem cenami

Kancelaria notarialna to miejsce, w którym każdy może liczyć na fachową pomoc notariusza. Nasze usługi adresujemy do wszystkich, którzy z jakiegoś powodu muszą sporządzić akt notarialny. Po wsparcie mogą zwrócić się ci, którzy chcą sporządzić testament, spisać darowiznę bądź kupić/sprzedać mieszkanie, dom działkę.  Jeśli chodzi o cennik notariusza we Wrocławiu, to w naszej kancelarii jest on naprawdę korzystny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Notariusz cennik Wrocław – koszt oferowanych usług

Każdy, kto zdecyduje się skorzystać z naszych usług, może być pewny, że wszystkie pobierane przez nas opłaty ustalane są zgodnie z aktualnymi przepisami. Nie zawyżamy naszych cen, nie stosujemy żadnych ukrytych opłat. Nie odwołujemy się do kruczków prawnych, które pozwalałyby nam na zwiększenie kosztów ponoszonych przez naszych klientów. Jeśli więc chcesz mieć pewność, że cennik notariusza we Wrocławiu jest dla Ciebie naprawdę korzystny, postaw na nasze usługi. Nasza kancelaria notarialna to gwarancja korzystnych cen wpisujących się w to, co na temat kosztów usług notarialnych mówi obowiązujące prawo.

Cennik notariusza Wrocław – jakość w parze z przystępną ceną

Dobry cennik notariusza we Wrocławiu to nie jedyne, co powinno mieć znaczenie dla wszystkich chcących skorzystać z usług notarialnych. Nie należy zapominać również o jakości świadczonych usług. Nasza kancelaria notarialna to miejsce, w którym każdy klient może liczyć nie tylko na ceny zgodne z aktualnymi przepisami prawa, ale również na najwyższą jakość usług. Dbamy o to, aby każdy klient był w pełni zadowolony. Jesteśmy doświadczonymi notariuszami, którzy oprócz szerokiej wiedzy teoretycznej mają także rozległe doświadczenie praktyczne. Doskonale odnajdujemy się w rozmaitych zawiłościach prawnych, pomagając naszym klientom najlepiej, jak potrafimy. Chętnie odpowiadamy na wszystkie pojawiające się pytania, rozwiewając wątpliwości klientów. Świetnie zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że nasi klienci nie muszą znać się na prawie. Każdy akt notarialny, który sporządzamy, przygotowany jest w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Notariusz Wrocław cennik – odpowiedzialność za sporządzone akty notarialne

Jako notariusz we Wrocławiu cennik którego jest naprawdę atrakcyjny bierzemy odpowiedzialność nie tylko za ceny usług, które proponujemy klientom. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nasza praca ma ogromny wpływ na losy wielu ludzi. Dlatego jesteśmy odpowiedzialni za sporządzone akty notarialne. Nie pozwalamy sobie na najmniejsze choćby wątpliwości w zakresie zdolności do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy klient samodzielnie i świadomie podjął decyzję na przykład o sprzedaży nieruchomości bądź darowiźnie, nie decydujemy się na sporządzenie aktu notarialnego. Robimy to w trosce o naszych klientów. Dzięki temu każdy, kto decyduje się na skorzystanie z naszych usług, może być pewny, że nam naprawdę można zaufać.

Obsługa klienta na najwyższym poziomie

Jesteśmy kancelarią notarialną, w której duży nacisk kładzie się nie tylko na jakość świadczonych usług. Dbamy nie tylko o to, aby każdy akt notarialny sporządzony był w zgodzie z obowiązującym prawem. Nie zapominamy o doskonałej obsłudze klienta. Wiemy, że każdy chce być potraktowany w sposób miły i uprzejmi. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby w naszej kancelarii każdy poczuł się naprawdę dobrze. Pracujemy w przyjaznej atmosferze, wiedząc, że nierzadko nasi klienci są bardzo zestresowani. Obawiają się konsekwencji nieprawidłowo sporządzonego aktu. Uspokajamy każdego, kto tego wymaga, zapewniając, że nasza praca wykonana jest zawsze perfekcyjnie. Nie pozwalamy sobie na najmniejsze choćby niedociągnięcia. Perfekcja pracy to hasło, które przyświeca każdemu podejmowanemu przez nas działaniu.

Notariusz Wrocław cennik – nie tylko dobre ceny, ale też krótkie terminy oczekiwania

Dobry cennik notariusza we Wrocławiu to nie wszystko, co ma znaczenie dla klientów. Doskonale zdając sobie sprawę z potrzeb i oczekiwań tych, którzy chcą skorzystać z usług notariusza, dbamy o to, aby terminy oczekiwania na spotkanie były w naszym przypadku możliwie najkrótsze. Nasi klienci nie muszą długo czekać. Wystarczy skontaktować się z naszą kancelarią, aby umówić się na spotkanie. Jeśli naszym klientom z jakiegoś powodu zależy na możliwie jak najszybszym czasie spotkania, jesteśmy w stanie się dostosować. Robimy wszystko, aby każdy, kto zdecydował się zaufać właśnie nam, był w pełni zadowolony. Nasza kancelaria to miejsce, które nikogo nie rozczaruje. Od nas każdy wychodzi w pełni zadowolony.

Cennik notariusza Wrocław – szeroki zakres usług

Nasza kancelaria notarialna to miejsce, w którym klienci mogą liczyć na naprawdę szeroki zakres usług. Jesteśmy specjalistami, którzy podejmują się różnych zadań z zakresu prac notarialnych. Zgłosić mogą się do nas Ci, którzy chcą sporządzić akt darowizny. Pomagamy klientom, którzy planują sporządzić testament. Sporządzamy akty notarialne związane z umowami kupna-sprzedaży. W razie jakichkolwiek wątpliwości chętnie odpowiadamy na pytania klientów, rozwiewając wszelkie zawiłości. Z naszej kancelarii każdy wychodzi w pełni poinformowany w zakresie czynności prawnych, których właśnie dokonał. Nikogo nie pozostawiamy bez wyjaśnień.

Stawiasz na atrakcyjny cennik notariusza we Wrocławiu? Zależy Ci na najwyższej jakości usług? Chcesz mieć pewność, że Twój akt notarialny został sporządzony prawidłowo? Jednocześnie zależy Ci na miłej obsłudze i przyjaznej atmosferze? Nie czekaj. Nasza kancelaria to miejsce, które w Twoim przypadku sprawdzi się naprawdę doskonale. Jeśli potrzebujesz notariusza, nie czekaj. Jak najszybciej umów się na spotkanie. Nasza kancelaria Cię nie zawiedzie.