Czynności notarialne

Czynności notarialne są realizowane przez notariusza działającego w imieniu państwa jako osoba zaufania  publicznego. Są one uznawane za posiadające moc urzędową i najwyższą rangę dowodową. Notariusz przystępuje do ich wykonania na wniosek stron, występując jednocześnie jako gwarant interesów wszystkich zainteresowanych, zarówno stron czynności, jak i tych, których dotykają możliwe skutki.

Wykonując czynności notarialne, notariusz dba o ich pełną zgodność formalną ze wszystkimi procedurami i wymogami. Weryfikuje zarówno umocowanie i status stron, jak i zgodność czynności z obowiązującymi przepisami, celowość ich przeprowadzenia oraz to, czy przystępujące do nich strony rozumieją wszystkie ich prawne konsekwencje. Sprawy notarialne mogą być załatwiane zarówno w siedzibie notariusza, jak i w szczególnych przypadkach poza nią. W uzasadnionych okolicznościach notariusz może odmówić wykonania czynności.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z ciążącej na nas odpowiedzialności. W pracy zawsze kierujemy się zasadami kodeksu etyki zawodowej, gwarantując że wszystkie podejmowane przez nas czynności wykonywane są zgodnie z obowiązującym prawem. Nasza Kancelaria to miejsce, w którym każdy klient może poczuć się naprawdę bezpiecznie. 

Zapraszamy serdecznie do umówienia wizyty w naszej Kancelarii, w celu omówienia kwestii prawnych. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Państwu szybko i skutecznie uporać się z problemami.

Pomoc notarialna – kiedy trzeba z niej skorzystać?

Notariusz to osoba, do zadań której należy sporządzanie aktów notarialnych. Przygotowane w ten sposób dokumenty nabierają szczególnej mocy prawnej, gdyż stają się wtedy dokumentami urzędowymi. Niektóre umowy, np. sprzedaży nieruchomości, muszą obligatoryjnie zostać zawarte, dla swej ważności, przed notariuszem. Notariusz to osoba zaufania publicznego, która poświadcza swoim podpisem legalność konkretnego dokumentu. Przy sporządzaniu umów i oświadczeń, np. powyższej umowy sprzedaży, notariusz musi na głos przeczytać jej treść, a następnie upewnić się, że jest ona zrozumiała dla wszystkich stron. Dopiero wówczas może dojść do podpisania aktu. W przeciwnym razie można podważyć zawartą w ten sposób umowę, nawet jeżeli ma poświadczenie notarialne.

Są też sytuacje, w których wizyta w kancelarii notarialnej jest dobrowolna. Dzieje się tak między innymi przy sporządzeniu testamentu, który może (lecz nie musi) zostać sporządzony w formie aktu notarialnego.

Każdy notariusz działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i jest gwarantem tego, że wszelkie czynności będą przeprowadzone legalnie, z troską o interesy każdej ze stron. 

W każdym dużym mieście bez większego problemu można znaleźć kancelarię notarialną. Jeżeli szukasz notariusza we Wrocławiu, to Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter–Witosza Dominik Sterc służy profesjonalną pomocą. Kancelaria znajduje się w centrum Wrocławia, co sprawia, że dojazd do niej jest bardzo dogodny.


Potrzebujesz zawrzeć umowę sprzedaży mieszkania? A może chcesz zawrzeć umowę darowizny? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii notarialnej Notariusze Agnieszka Richter-Witosza Dominik Serc z siedzibą w centrum Wrocławia. 

Umowa sprzedaży
Umowa sprzedaży Poznaj szczegóły
Umowa darowizny
Umowa darowizny Poznaj szczegóły
Umowa dożywocia
Umowa dożywocia Poznaj szczegóły
Umowa przedwstępna
Umowa przedwstępna Poznaj szczegóły
Umowa deweloperska
Umowa deweloperska Poznaj szczegóły
Umowa warunkowa
Umowa warunkowa Poznaj szczegóły
Umowa majątkowa małżeńska
Umowa majątkowa małżeńska Poznaj szczegóły
Umowa o podział majątku wspólnego
Umowa o podział majątku wspólnego Poznaj szczegóły
Umowa spółki
Umowa spółki Poznaj szczegóły
Testament
Testament Poznaj szczegóły
Akt poświadczenia dziedziczenia
Akt poświadczenia dziedziczenia Poznaj szczegóły
EUROPEJSKIE POŚWIADCZENIE SPADKOWE
EUROPEJSKIE POŚWIADCZENIE SPADKOWE Poznaj szczegóły
Rygor egzekucji z najmu okazjonalnego
Rygor egzekucji z najmu okazjonalnego Poznaj szczegóły
Spisywanie protokołów
Spisywanie protokołów Poznaj szczegóły
Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo Poznaj szczegóły
Depozyt notarialny
Depozyt notarialny Poznaj szczegóły