Umowa majątkowa małżeńska

Umowa majątkowa małżeńska

Zawarcie związku małżeńskiego to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym życiu. Wiążę się z tym szereg konsekwencji, wśród których znajdują się między innymi te o charakterze majątkowym. W momencie zawarcia małżeństwa powstaje tzw. wspólność majątkowa. Taką wspólność małżonkowie mogą rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Można to zrobić przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i po. Umowa majątkowa małżeństwa to dokument prawny, na którego zawarcie decyduje się coraz więcej osób. Wbrew obiegowej opinii nie tyczy się do tylko tych par, w przypadku których występuje duża różnica w sytuacji finansowej.

Co reguluje umowa majątkowa małżeńska?

Umowa majątkowa małżeńska (intercyza) reguluje kwestie majątkowe pomiędzy małżonkami/narzeczonymi. I tak intercyza może prowadzić do:

  • rozszerzenia wspólności majątkowej – wtedy obie strony włączają do majątku wspólnego przedmioty, które zgodnie z ustrojem ustawowym należałyby do ich majątków osobistych,
  • ograniczenia wspólności majątkowej – wtedy część przedmiotów, które ustawowo byłyby majątkiem wspólnym, przechodzi do majątków osobistych,
  • rozdzielności majątkowej – czyli wspólność majątkowa nie istnieje i wtedy strony mają wyłącznie majątki osobiste – jest to najczęstszy przykład umowy małżeńskiej majątkowej,
  • rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków – czyli podczas trwania małżeństwa obowiązuje rozdzielność majątkowa, ale z chwilą zakończenia małżeństwa ochronie podlega interes tej strony, która miała mniejsze możliwości pomnożenia majątku.

Umowa majątkowa małżeńska musi być sporządzana w formie aktu notarialnego, w przeciwnym przypadku jest nieważna.

Na czym polega umowa majątkowa małżeńska ustanawiająca rozdzielność majątkową?

Małżonkowie mogą zdecydować się na wprowadzenie tak zwanej rozdzielności majątkowej. Co ważne, mają dowolność, jeśli chodzi o dokonanie podziału majątku. Mogą go zarówno rozszerzać, jak i ograniczać, robiąc to absolutnie dowolnie. Aby jednak było to możliwe, obie strony muszą wyrazić na to zgodę. Obowiązkiem notariusza jest upewnienie się, że żadna ze stron nie ma żadnych zarzutów to ustanowionego podziału. Rozdzielność majątkowa jest bardzo często stosowana w przypadku, kiedy jedna ze stron związku małżeńskiego prowadzi działalność gospodarczą.

Po podpisaniu takiej umowy w małżeństwie w ogóle nie ma majątku wspólnego. Oznacza to, że każde z małżonków dysponuje własnym majątkiem osobistym.

Czym jest umowa majątkowa małżeńska rozszerzająca wspólność ustawową?

Małżonkowie mogą zdecydować się również na podpisanie umowy majątkowej, na mocy której wspólność ustawowa zostanie rozszerzona. W przypadku takiej umowy do majątku wspólnego wchodzą te składniki majątkowe, które bez podpisania dokumentu stanowiłyby własność osobistą małżonków. Decydując się na taką umowę małżeńską małżonkowie mają prawo do określenia, które elementy tworzące ich osobisty majątek wejdą do majątku wspólnego. Możliwe jest rozszerzenie wspólności majątkowej na wszystkie przedmioty będące własnością małżonków.

Na czym polega umowa majątkowa małżeńska ograniczająca wspólność ustawową?

Umowa majątkowa małżeńska może być również umową ograniczającą wspólność majątkową. W tym przypadku małżonkowie mogą podjąć decyzję w zakresie tego, co wyłączają z majątku wspólnego. UWAGA: prawo nie daje w tym przypadku pełnej swobody. Sporządzona umowa musi być zgodna z artykułem 353 Kodeksu cywilnego. Na jej mocy ograniczenie wspólności nie będzie mogło mieć miejsca również wówczas, gdy na jego skutek majątek przestanie istnieć.

Dlaczego umowa majątkowa małżeńska to dobry wybór?

Wskazać można szereg sytuacji, w przypadku których podpisanie umowy majątkowej małżeńskiej jest dobrym rozwiązaniem. Dzieje się tak między innymi wtedy, kiedy małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą. To krok, który warto rozważyć też wtedy, kiedy jedno z małżonków ma naprawdę duży majątek, ale też wówczas, gdy jeden z partnerów prezentuje rozrzutne podejście do wspólnych finansów i hojnie wydaje posiadane pieniądze lub sprzedaje dobra.

Masz pytania?