Polityka prywatności

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) Kancelaria Notarialna Agnieszka Richter-Witosza, Dominik Sterc s.c. z siedzibą przy ul. Legnickiej 17/13 we Wrocławiu oraz notariusze Agnieszka Richter-Witosza i Dominik Sterc są administratorami, czyli podmiotami decydującymi o celach i sposobach przetwarzania  danych osobowych stron czynności i innych osób – które przetwarzają wyłącznie w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na notariuszu i wykonywania przez niego zadań realizowanych w interesie publicznym, w zakresie określonym w przepisach ustawowych i wykonawczych, w szczególności w przepisach prawa o notariacie.Niezbędna jest nam Państwa zgoda na przetwarzanie przechowywanych w plikach cookies danych osobowych, takich jak:

* zbierane podczas wizyty na naszej stronie internetowej  dane dotyczące Państwa odwiedzin: adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwa systemu operacyjnego itp.; informacje te służą tylko i wyłącznie do celów statystycznych;

* pobierane w momencie wysłania formularza: imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail, telefon.

Informujemy, że z otrzymanych od Państwa informacji stanowiących dane osobowe będziemy korzystać wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie.

Pliki Cookies

Pliki cookies służą do przechowywania informacji o kliencie (własne Cookies, które są wymagane podczas rejestracji, logowania, wysyłania zamówienia, wysyłania zapytania przez formularz kontaktowy i korzystania z serwisu jako osoba zalogowana) oraz do celów statystycznych.

Jeśli cenią Państwo swoją prywatność i nie życzą sobie Państwo na korzystanie z powyższego przeznaczenia serwisu – można wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.

Informujemy, iż Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim ­ przy czym:

* dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytania,

* gdy będą tego wymagały przepisy prawa, w szczególności w przypadku naruszenia prawa, możemy udostępnić Państwa dane odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości,

* dane zbierane automatycznie mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej (zewnętrzne Cookies, czyli Google Analytics z siedzibą w USA).

Zabezpieczenie danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane są w bazie danych, która jest zabezpieczona przed działaniem osób trzecich.

Prawa użytkownika dotyczące danych osobowych

Każdy użytkownik ma prawo do:

* dostępu do swoich danych osobowych,

* otrzymania kopii swoich danych osobowych,

* zażądania sprostowania swoich danych osobowych,

* złożenia wniosku o usunięcie swoich danych osobowych,

* wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

* ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

* wycofania zgody w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych,

* przeniesienia swoich danych osobowych.

Ograniczenie powyższych praw może mieć miejsce wyłącznie w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na notariuszu i wykonywania przez niego zadań realizowanych w interesie publicznym, w zakresie określonym w przepisach ustawowych i wykonawczych, w szczególności w przepisach prawa o notariacie.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej opisanej polityki prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony Państwa prywatności prosimy o kontakt (http://kancelarianotarialna.com.pl/kontakt/) z Kancelarią.