Testament

Testament

Osoby mające rodzinę powinny odpowiednio wcześniej pomyśleć o jej zabezpieczeniu na wypadek własnej śmierci. Najbardziej popularnym sposobem na zabezpieczenie bliskich po swojej śmierci jest spisanie testamentu. Pozwala on na określenie do kogo i w jakiej części ma trafić zgromadzony majątek. W przeciwnym razie majątek jest rozdzielany pomiędzy osoby wskazane w Kodeksie cywilnym, z czym nie każdy spadkodawca musi się zgadzać. Spisanie testamentu nie nastręcza żadnych większych problemów. Naprawdę warto to zrobić, aby mieć pewność co do tego, co stanie się z majątkiem.

Testament może być sporządzony własnoręcznie lub mieć formę aktu notarialnego. Notariusz ma prawo i obowiązek ocenić stan zdrowia testatora (spadkodawcy) i w przypadku wątpliwości co do jego poczytalności odmówić sporządzenia dokumentu. Kancelaria notarialna przechowuje taki dokument – tak samo jak wszystkie akty notarialne – przez 10 lat, po czym przekazuje je na przechowanie sądowi wieczystoksięgowemu. Testament notarialny we Wrocławiu to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą mieć niemalże stu procentową pewność, co do pewności testamentu. To bowiem ten spisany u notariusza podważyć jest zdecydowanie najtrudniej.

Istnieje również testament z zapisem windykacyjnym, który po przeprowadzeniu postępowania spadkowego pozwala wskazanej osobie nabyć przedmiot zapisu w chwili otwarcia spadku, czyli w chwili śmierci spadkodawcy. Jest to testament pozwalający najsprawniej urzeczywistnić wolę przekazania konkretnego majątku konkretnej osobie. Taki testament musi zostać sporządzony z formie aktu notarialnego.

Testament notarialny Wrocław – jakie ma zalety?

Decydując się na spisanie testamentu notarialnego, warto pamiętać, że ma on mnóstwo zalet. Jest to forma testamentu najbardziej niezawodna, a zarazem gwarantująca największą pewność. Notariusz posiada wiedzę niezbędną do prawidłowego sporządzenia testamentu, który tym samym spełnia wszystkie wymagania nakładane polskim prawem. Notariusz wie, w jaki sposób zapisać ostatnią wolę spadkodawcy, aby była ona wyrażona językiem prawniczym. Testament notarialny we Wrocławiu to również najmniejsze ryzyko ewentualnego podważenia i unieważnienia. Notariusz poświadcza swoim podpisem, że osoba sporządzająca testament była w pełni świadoma i mogła swobodnie podejmować decyzję. Notariusz jest osobą zaufania publicznego, a sporządzony przez niego testament ma rangę urzędowego dokumentu. Testament notarialny przechowywany jest u notariusza (a potem w sądzie), co wiąże się z brakiem ryzyka w zakresie zaginięcia dokumentu. Nie ma także ryzyka zniszczenia bądź sfałszowania testamentu przez osoby trzecie, co zdarza się w przypadku testamentów sporządzanych samodzielnie i przechowywanych w domu. Testament notarialny można zarejestrować w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Jest to dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Testament notarialny Wrocław – ile trzeba zapłacić?

Wiele osób rezygnuje ze sporządzenia testamentu notarialnego w obawie przed zbyt wysokimi kosztami. Tymczasem okazuje się, że jest to jedna z najtańszych usług oferowanych przez notariusza. Stawki pobierane w przypadku sporządzenia testamentu notarialnego są ustalone przez Ministra Sprawiedliwości, a ich wysokość można znaleźć w odpowiednim rozporządzeniu. Notariusz ma obowiązek się do nich stosować. I tak sporządzenie testamentu z powołaniem spadkobiercy kosztuje 50 zł netto. Jeśli w testamencie ma znaleźć się zapis, polecenie bądź pozbawienie osoby uprawnionej prawa do otrzymania zachowku, koszt wzrasta do 150 zł netto, a testament z zapisem windykacyjnym to koszt 200 zł netto. Jeśli już po sporządzeniu testamentu zdecydujemy się na jego odwołanie, musimy liczyć się z opłatą w wysokości 30 zł netto.

Gdzie można sporządzić testament notarialny?

Nasza kancelaria co do zasady sporządza testament w swojej siedzibie. Doskonale zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że nie wszyscy nasi klienci mogą pojawić się w kancelarii notarialnej. Dlatego zgodnie z obowiązującymi przepisami w razie potrzeby dajemy możliwość sporządzenia testamentu również poza kancelarią. Zawsze dbamy jednak o to, aby cała procedura odbyła się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokładamy wszelkich starań, aby ewentualne unieważnienie testamentu przez osoby tym zainteresowane było niemożliwe. Nasi klienci mogą być pewni, że nam naprawdę warto zaufać.

Doświadczeni notariusze z szeroką wiedzą

Nasza kancelaria notarialna to miejsce, w którym testament notarialny we Wrocławiu sporządzany jest zawsze przez doświadczonych notariuszy dysponujących rozległą wiedzą w tym obszarze. Dlatego każdy, kto zdecyduje się skorzystać właśnie z naszych usług może być pewny, że testament będzie zgodny ze wszystkimi aktualnymi wymogami prawa. Bardzo dbamy o bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów. W razie jakichkolwiek wątpliwości nasi pracownicy chętnie odpowiadają na pytania. Żadnego nie pozostawimy bez wyjaśnień. Dbamy o to, aby klienci doskonale poznali procedurę, w której chcą wziąć udział.

Testament notarialny Wrocław – jak wygląda jego sporządzenie?

Osoby zainteresowane sporządzeniem testamentu notarialnego powinny umówić się z nami na spotkanie. Najlepiej zrobić to drogą telefoniczną, ustalając odpowiedni termin. W zdecydowanej większości przypadków w pełni wystarczające jest jedno spotkanie. Może zdarzyć się jednak tak, że niezbędne będą dwa. Wówczas pierwsze służy zebraniu niezbędnych informacji od spadkodawcy, a drugie poświęcone jest już sporządzeniu dokumentu. Należy pamiętać, aby zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość – zgodnie z obowiązującym prawem notariusz ma bowiem obowiązek sprawdzić, czy klient jest osobą, za którą się podaje. Spodziewać się trzeba również rozmowy, której celem jest stwierdzenie, czy świadomość klienta pozwala na dokonywanie czynności prawnych. Po sporządzeniu projektu dokumentu zostaje on odczytany testatorowi, który po ustaleniu jego ostatecznej treści składa na nim swój podpis.

Co musi zawierać testament notarialny?

Testament notarialny we Wrocławiu to dokument, który musi spełniać szereg wymogów formalnych. Aby został uznany za ważny, musi zawierać dokładną datę sporządzenia. Określić trzeba dzień, miesiąc, a także rok. Jeśli testator ma takie życzenie, notariusz może umieścić również godzinę i minutę rozpoczęcia sporządzania testamentu oraz jego podpisania. Testament musi zawierać informacje na temat miejsca sporządzenia dokumentu, a także wszystkie dane dotyczące notariusza oraz kancelarii. W akcie notarialnym zamieszcza się również imiona i nazwiska rodziców testatora. Bardzo ważnym elementem każdego testamentu notarialnego jest stwierdzenie, że sporządzony dokument odczytano testatorowi, został on przez niego przyjęty, a następnie podpisany.

Planujesz sporządzenie testamentu notarialnego? Zależy Ci na tym, aby został on spisany zgodnie z obowiązującymi przepisami? Chcesz zostać obsłużonym przez doświadczonego notariusza, który doskonale zna się na swojej pracy? Nie zwlekaj. Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii. Testament notarialny we Wrocławiu spisany u nas to gwarancja jego ważności!

Masz pytania?