Umowa o podział majątku wspólnego

Umowa o podział majątku wspólnego

Kancelaria notarialna Notariusze Agnieszka Richter-Witosza Dominik Sterc to miejsce, w którym każdy może liczyć na profesjonalne wsparcie fachowców. Swoją bogatą ofertę kierujemy do różnych grup klientów. Zajmujemy się zarówno podziałem majątku wspólnego, jak i działem spadku. Nasz doświadczony notariusz sporządzi umowę o podział majątku wspólnego oraz pomoże we wszystkich formalnościach.

Podział majątku to dość skomplikowany proces, dlatego też potrzebna jest pomoc dobrego prawnika i notariusza. W sytuacji, gdy dochodzi do rozwodu, albo po ustanowieniu rozdzielności majątkowej, niezbędny jest podział majątku wspólnego. W takim momencie warto skorzystać ze wsparcia dobrej kancelarii notarialnej, dzięki której cały proces przebiegnie szybko i sprawnie. Przyjrzyjmy się zatem, na czym dokładnie polega podział majątku wspólnego .

Rozwód a podział majątku

Podczas rozprawy rozwodowej, głównym zadaniem sądu, jest ustalenie, czy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz kto ponosi ewentualną winę. Rozstrzygane są również kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej oraz obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego, może odbyć się podział majątku wspólnego, o ile nie wpłynie to na przedłużenie postępowania rozwodowego. W związku z tym, na rozprawę można przygotować profesjonalne pismo, zawierające szczegółowe informacje dotyczące majątku oraz jego wartości. Orzekanie o podziale majątku podczas rozprawy rozwodowej nie jest jednak regułą i zdarza się rzadko.

Podział majątku, to bardzo istotna kwestia, ponieważ dzielony jest cały dobytek małżonków, zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa. Bardzo często podział majątku jest trudny i rodzi kolejne nieporozumienia pomiędzy rozstającymi się osobami. Jeżeli małżonkowie dojdą do porozumienia, może on nastąpić w drodze umowy. Jeżeli nie, to konieczne będzie rozstrzygnięcie sporu drogą sądową. Przy podziale majątku wspólnego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy Kancelarii notarialnej. Jednak przed wizytą warto, aby strony uzgodniły, co wchodzi w skład ich majątku wspólnego (stopień szczegółowości opisu nie zawsze jest uzależniony od woli małżonków). Niezależnie od posiadanego statusu majątkowego, trzeba bardzo dobrze zastanowić się nad sporządzonym spisem.

Co wchodzi w skład majątku osobistego, a co w skład majątku wspólnego?

Biorąc ślub prawie nikt nie myśli o konsekwencjach zawarcia związku małżeńskiego i ewentualnego rozwodu, do którego może dojść. Większość małżonków funkcjonuje w ustroju wspólności majątkowej, która ustaje z chwilą rozwodu lub śmierci jednego z nich. W chwili zawarcia małżeństwa, automatycznie powstaje wspólność majątkowa, chyba że wcześniej została sporządzona intercyza.

Pensja, oszczędności, ruchomości, nieruchomości oraz dodatkowe dochody, nabywane w trakcie trwania wspólności, stają się od tej pory wspólną własnością obojga małżonków. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne, ponieważ umożliwia małżonkom funkcjonowanie na tym samym poziomie. Jeśli rozwodzą się osoby, których zarobki znacznie się od siebie różnią, ta mniej zarabiająca nie musi być poszkodowana, ponieważ majątek dzieli się na pół. W ciągu kolejnych lat małżeństwa, majątek wspólny znacznie się powiększa o kolejne składniki. Kiedy pojawiają się problemy i planowany jest rozwód, wówczas pojawia się temat podziału wspólnego majątku. W takiej sytuacji warto skorzystać z profesjonalnej pomocy Kancelarii notarialnej, która na co dzień zajmuje się tego typu kwestiami i posiada bogate doświadczenie.

Majątek osobisty stanowią natomiast wszelkie dobra zakupione przed zawarciem małżeństwa, otrzymane w wyniku dziedziczenia lub darowizny, odszkodowania za utratę zdrowia lub z tytułu zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę (wyjątkiem jest renta z powodu utraty zdolności do pracy). Do majątku osobistego włączają się także prawa autorskie i pokrewne, dobra uzyskane jako nagroda za osobiste osiągnięcia, przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, a także przedmioty użytku osobistego.

Warto zatem bardzo dobrze zastanowić się nad każdą pozycją spisu, aby nie zapomnieć o cennych składnikach majątkowych.

Czy wartość majątku powinna być równa?

Podczas podziału wspólnego majątku istnieje zasada mówiąca o tym, że wartość majątku, przypadająca każdemu ze współmałżonków, powinna być równa. Jednak jest wyjątek od tej reguły – wtedy, gdy jeden z małżonków złoży o to wniosek. Nierówny podział majątku może zostać ustalony w sytuacji, gdy jeden z nich wniósł znacznie więcej do wspólności majątkowej i istnieją znaczne dysproporcje. Należy pamiętać, że podczas ustalania podziału majątku, sąd jest za stroną, która nie jest winna rozpadowi pożycia małżeńskiego. Bierze on również pod uwagę nakład pracy, który jest potrzebny do wychowywania dzieci oraz pracę na rzecz wspólnego gospodarstwa domowego.

Jeżeli między współmałżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, w sytuacji rozwodu można podzielić majątek na dwa sposoby. Jednym z nich jest rozwiązanie ugodowe, które jest zdecydowanie tańsze i szybsze. Polega ono na negocjacjach, dzięki którym uda się uniknąć rozprawy sądowej. Powzięte postanowienia muszą być zawarte w postaci aktu notarialnego, gdy w skład majątku wchodzą nieruchomości, takie jak mieszkanie lub dom. 

Dla małżonków podział wspólnego majątku jest często bardzo trudnym momentem, związanym z rozwodem, dlatego tak ważne jest profesjonalne i fachowe wsparcie doświadczonych prawników. Pracownicy naszej Kancelarii, mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Legnickiej, szczegółowo zapoznają się z każdą sprawą i doradzą klientom, aby zatroszczyć się jak najlepiej o ich interesy. Indywidualne i życzliwe podejście, profesjonalizm i spokój, to nasze najważniejsze cechy, jakże pożądane podczas prowadzenia tak trudnych dla obu stron spraw. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pomoc wszystkim zwracającym się do nas osobom. Z przyjemnością pomagamy naszym klientom spisywać umowy notarialne podziału majątku, które są zgodne z prawem, spełniają wszelkie wymagania prawne oraz są respektowane przez sądy jak i inne instytucje - banki czy urzędy. Jeśli małżonkowie są zdecydowani, co do podziału wspólnych dóbr, ilość formalności ogranicza się do niezbędnego minimum i bardzo szybko można rozwiązać ciążący problem.


Masz pytania?