Depozyt notarialny


Depozyt notarialny

Rozwiązaniem, na które można postawić, a które jednocześnie jest dość mało znane jest depozyt notarialny. Jednocześnie jest to najlepszy wybór, jeśli zależy nam na pewności, że pieniądze są naprawdę bezpiecznie. Świetnie sprawdza się w różnych sytuacjach, na przykład wtedy, kiedy planowana jest transakcja sprzedaży nieruchomości. Depozyt notarialny regulowany jest przez artykuł 108 Ustawy Prawo o notariacie.

Czym jest depozyt notarialny?

Depozyt notarialny to najczęściej notarialne zabezpieczenie zapłaty umówionej ceny. Wykorzystywany jest na ogół w sytuacji, gdy zakup finansowany jest w większości (jeśli nie w całości) ze środków własnych kupującego. Jest to bufor bezpieczeństwa dla obu stron – nie tylko dla sprzedającego, dla którego stanowi potwierdzenie, iż druga strona transakcji dysponuje odpowiednią dla zawarcia umowy kwotą. Od strony kupującego jest to także zabezpieczenie, dzięki możliwości umieszczenia konkretnych warunków wypłaty w protokole przyjęcia depozytu notarialnego – np. że część kwoty depozytu zostanie przelana na konto sprzedającego w momencie przekazania kupującemu przez sprzedającego zgody banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej jako właściciela danej nieruchomości.

Jaką funkcję pełni depozyt notarialny?

Depozyt notarialny to rozwiązanie, które jest świetnym wyborem, jeśli sprzedający chce zabezpieczyć swoje interesy. Jest on gwarancją, że druga strony umowy ma odpowiednią kwotę pieniędzy do tego, aby możliwe było jej sfinalizowanie. Jest to najlepszy sposób zabezpieczenia transakcji, który przez Polaków jest jednak wykorzystywany naprawdę rzadko z uwagi na brak świadomości, że takie rozwiązanie jest w ogóle dostępne.

Kiedy warto zdecydować się na depozyt notarialny?

Wskazaliśmy już, że depozyt notarialny to rozwiązanie odpowiednie przede wszystkim w przypadku sprzedaży nieruchomości. W takiej sytuacji notariusz przyjmuje pieniądze, umieszczając je w depozycie. Do sprzedawcy trafią one wówczas, gdy wszystkie zawarte w umowie zapisy zostaną zrealizowane. To właśnie dlatego depozyt zapewnia ochronę nie tylko sprzedającym, ale również kupującym. Notariusz może np. przekazać pieniądze w momencie, kiedy nieruchomość została wydana kupującemu. Rozwiązanie to sprawdza się również w przypadku zniesienia współwłasności, a także wtedy, kiedy dochodzi do podziału majątku.

Co może obejmować depozyt notarialny?

Depozyt notarialny może obejmować pieniądze oraz papiery wartościowe. Te ostatnie przyjmowane są jedynie wówczas, gdy mają postać dokumentu. Warunkiem depozytu notarialnego w przypadku pieniędzy jest natomiast ich związek z czynnością notarialną, za którą uznane może zostać między innymi:

  • sporządzenie aktu notarialnego;
  • spisywanie protokołów;
  • sporządzanie odpisów dokumentów.

Co to oznacza w praktyce? Rodzice, którzy posiadają zebraną dla dziecka kwotę pieniędzy nie mogą jej zdeponować u notariusza do momentu, w którym syn bądź córka skończy osiemnaście lat.

Co jest potrzebne do złożenia depozytu notarialnego?

Depozyt notarialny wymaga posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość. Niezbędne jest również przedstawienie konkretnych danych osobowych, które potrzebne są do tego, aby sporządzić akt notarialny. Przede wszystkim notariusz poprosi o dane osobowe osoby chcącej przekazać pieniądze bądź papiery wartościowe w depozyt notarialny. Do tego potrzebne będą również:

  • imiona ojca oraz matki;
  • numer PESEL;
  • data i miejsce urodzenia;
  • stan cywilny;
  • adres zamieszkania (adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż adres zamieszkania).

Jeśli chodzi o dokument potwierdzający tożsamość, to może to być zarówno dowód osobisty, paszport, jak i karta pobytu, jeśli depozytem zainteresowana jest osoba, która ma obywatelstwo inne niż polskie). Niezbędne są także dane osoby, która będzie odbierać depozyt, a także dokładne określenie warunków, po spełnieniu których wydanie depozytu jest możliwe.

Masz pytania?