AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

Akt poświadczenia dziedziczenia jest potwierdzeniem przez notariusza spadkobierców danego spadkodawcy i przysługujących im udziałów w spadku oraz wskazaniem osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Trzeba jednak wiedzieć, że zanim notariusz spisze taki dokument, musi przygotować protokół dziedziczenia, którego treść muszą potwierdzić wszystkie osoby, mogące być spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi, które muszą również wyrazić zgodę na sporządzenie przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

Notariusz ma prawo odmówić sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, gdy w momencie śmierci spadkodawca był cudzoziemcem lub nie zamieszkiwał w Polsce bądź część jego spadku stanowią prawa rzeczowe oraz posiadanie nieruchomości znajdującej się za granicą.